2019-01-18

O. Piotr Frey OP i O.Rafał Szymko OP: Kto się dobrze modlił?

Łk 18 ,9-14

Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: "Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam". Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: "Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!" Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten1. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

2019-01-09

O. Piotr Frey OP oraz O. Rafał Szymko OP: Kto był dobrym synem?

Łk 15,11-32 Powiedział też: «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada". Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem". Lecz ojciec rzekł do swoich sług: "Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się". I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn7 przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: "Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego". Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: "Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę". Lecz on mu odpowiedział: "Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się"».

2018-12-31

PLAN ODWIEDZIN KOLĘDOWYCH.

PLAN ODWIEDZIN KOLĘDOWYCH

Czwartek
3.01.2019 r.
Ul. Krótka, i z ul. Raciborskiej: p. Konieczny i Paweł Krajczyk.
Sobota
5.01.2019 r.
Od godz. 12.00: - Ul. Kozielska, Raciborska - od granicy z Koźlem do nr 46.

Poniedziałek
7.01.2019 r.
Ul. Raciborska - od p. Wunschik do nr 47.
Wtorek
8.01.2019 r.
Ul. Kręta, ul. Raciborska (od p. Geller)  do skrzyżowania 
z ul. Szkolną (od strony cmentarza)i ul Szkolna nr 65
Czwartek
10.01.2019 r.
Ul. Raciborska od nr 22 do p. Szafarczyk i Piszczałka.
Sobota
12.01.2019 r.
Od godz. 12.00: - Ul. Żytnia, Zakole i Państwo Głogowscy.

Poniedziałek
14.01.2019 r.
Ul. Ogrodnicza (od p. Dembończyk), i z ul. Raciborskiej 
nr 28 i 29.                                     
Wtorek
15.01.2019 r.
P. Pawlik. ul. Raciborska - od cegielni do p. Matura i ul. Polna.

Parafianie z ul. Cmentarnej odwiedzani przez duszpasterzy z Koźla będą mieli kolędę w poniedziałek - 14 stycznia od godziny 15.30
Rozpoczęcie odwiedzin kolędowych o godz. 14.00 
Kolęda dodatkowa, którą zgłaszamy w zakrystii, będzie w tygodniu po niedzieli – 13.01.2019 r.

2018-12-23

Sianko Betlejemskie w Kobylicach.

W roku prymicyjnym mieszkańcy Kobylic zasiądą do stołu wigilijnego w towarzystwie sianka z Pola Pasterzy z Betlejem.
Zostało ono przywiezione z tegorocznej Pielgrzymki do Ziemi Świętej zorganizowanej przez Komisariat Ziemi Świętej z Krakowa.
W czasie pielgrzymki pole pasterzy tak wyglądało.
 
A tak wygląda to pole w pełnym rozkwicie.
 
 
 
 
Niech towarzystwo sianka betlejemskiego pozwoli wszystkim lepiej przeżyć bliskość Emmanuela - Boga który jest z nami.